Citronfjärilen är en pedagogisk omsorgsverksamhet.
Vi håller till på Norregatan 10 och har både natt – och dagverksamhet för barn mellan 1-12 år.

img_1467Bostaden är givetvis ändamålsenlig med både rum för lek och avkoppling. Ett stort kök för måltider, samvaro, bakning och kreativ verksamhet finns naturligtvis också.

img_1478Trädgården är stor och ligger på baksidan av huset välskyddad från gatumiljön. Här finns plats för lek och aktiviteter utomhus.

 

Pedagogisk omsorg är för de barn vars föräldrar arbetar på dagtid och obekväma tider. Flera föräldrar (både mammor och pappor) som är ensamstående kan genom vår verksamhet på ett tryggt sätt sköta sitt arbete utan att vara i beroendeställning.