Bilder

Titta in hos oss. Här kan du se hur vi utnyttjar lokalytorna inomhus för att barnen ska mötas av en lärmiljö som är varierande och utmanande. Här finns tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra.

ovanvåningen har vi Montessorirummet, en atelje’, musikrum, projektrum och ett kombinerat aktivitetsrum/sovrum.

bottenplanet finns avdelning Solen och två Montessorirum. Ett av Montessorirummen är för barn 1-3 år och det andra för 3-6 år.

I källarplanet har vi avdelning Månen, för barn 1-3 år.