Bottenplan, avdelning Solen

Montessorirum för barn 3-6 år

Här har vi dagliga sångsamlingar och barnen får ta del av olika aktiviteter, som till exempel att pärla, måla eller använda digitalisering.

Här finns även montessorimaterial anpassat utifrån barnens intresse och projektets tema.

 

Montessorirum till de yngre barnen mellan 1-3 år.

Här finns bland annat ett rum där praktiska vardagsövningar som flytta, sortera och hälla kommer  i första hand, med fokus på finmotorik och koncentration.