Bottenplan 3

En demokratisk tavla där barnen med hjälp av tavlan bidrar med sin delaktighet oavsett modersmål.