Föräldrasamverkan

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan föräldrar och personal. Föräldrar och barn ska alltid känna sig välkomna och det är viktigt att det finns förtroende och förståelse mellan dig som vårdnadshavare och Citronfjärilens pedagoger. Du ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter.

Du har alltid möjlighet att komma på besök till oss innan du beslutar dig om vilken förskola du ska välja. Boka tid med personal eller förskolechefen innan du kommer. Detta är viktigt så att vi kan ta emot dig och ditt barn på ett bra sätt. Hur inskolningen går till får du information om på sidan som handlar om inskolning.