Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen, är det centrala i tanken om inskolningens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Förskolan är ett komplement till hemmet, men det är du som vårdnadshavare som har det största ansvaret och är den viktigaste för ditt barn.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ta del av den information som förskolan delger dig på olika sätt. Det är också viktigt att du ger pedagogerna information om barnets situation förändras på något sätt.

Vi har 14 dagars inskolning. Tiden är oftast förlagd till förmiddagen och första veckan är du och ditt barn på förskolan 1-1,5 tim. Timmarna utökas efter hand, men är högst tre timmar per dag. Du är med barnet första veckan och andra veckan går du ifrån längre och längre stunder.

Vi rekommenderar att du och ditt barn kommer och hälsar på innan inskolningen. Ring och boka tid med förskolan.