Lärmiljön

Förskolans miljö ska gynna barnens lek och lärande och utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt. Därför är det viktigt för barnen att under en del av dagen få befinna sig i en mindre grupp, och även tillsammans med barn i samma ålder. För att ge barnen bästa, möjliga förutsättningar så delar vi in varje avdelning i mindre grupper.    

Inomhusmiljön

Klicka här för att se bilder från vår fina inomhusmiljö.

Utomhusmiljön

Utomhusmiljön inbjuder till motorisk aktivitet med väl avvägt material och ligger på baksidan av huset, väl skyddad från gatumiljön. Här finns plats för lek och olika aktiviteter. Barnen har också möjlighet till odling och komposthantering, ett projekt som just nu präglar förskolans verksamhet. Som komplement till vår egen utomhusmiljö har vi skogen och närliggande parker och lekplatser.

.