Förskolans miljö

Miljön är anpassad till den verksamhet som bedrivs. Miljön ska utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt, därför är det viktigt för barnen att under en del av dagen få befinna sig i en mindre grupp, vilket gynnar barnens lek och lärande. För att barnen ska få vara i ett sammanhang med barn i samma ålder så delar vi upp dem åldersmässigt (när det är möjligt), t.ex. en grupp med barn 1-3 år och en grupp 3-6 år.

Utomhusmiljön

Utomhusmiljön inbjuder till motorisk aktivitet med väl avvägt material och ligger på baksidan av huset, väl skyddad från gatumiljön. Här finns plats för lek och olika aktiviteter. Barnen har också möjlighet till odling och komposthantering, ett projekt som just nu präglar förskolans verksamhet.

 

Rutchkana

Här ser du fler bilder från vår fina utemiljö.