Välkommen till Citronfjärilen!

Citronfjärilen är den enda förskola i Hässleholms kommun, som förutom  pedagogisk verksamhet på dagtid även har omsorg på kvällar, nätter och helger. Här finns plats för 40 barn.

Pedagogisk profil

Verksamheten präglas av intresset för musik och vi har ett stort utbud av instrument, musiksamlingar och upplevelser inom olika musikgenrer. Musiken spelar en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. Den utvecklar tal, känslor och lyssnande. Musiken ger också möjligheter till spontana rörelser och skapar glädje i att få dansa på många olika sätt. Vi hämtar även inspiration från  Montessoripedagogiken, som bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv. Stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Här finns ett rikt utbud av montessorimaterial och vi har utbildade Montessorilärare med lång erfarenhet.

Så här arbetar vi

Vi sätter alltid barnens intressen och utveckling främst. Det gäller både för det enskilda barnet och gruppen som helhet. Hos oss finns ett stort engagemang och vi strävar efter en trygg och kärleksfull atmosfär där vi har fokus på närhet, gemenskap och utveckling. Utomhusmiljön inbjuder till stor motorisk aktivitet med väl avvägt material. Vi arbetar aktivt med läroplan för förskolan och i våra projektarbeten dokumenterar vi barnens lärprocesser.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar på dagtid, Månen och Solen. På Månen har vi barn som är 1-2,5 år. På avdelningen Solen är barnen 3-5 år. På obekväm tid har vi avdelningen Nattugglan, som har barn i olika åldrar. Nattugglan tar emot barn mellan kl. 18.30-06.30. Vi håller öppet alla dagar, året runt.

Längs ner på sidan ser du bilder från vår inomhusmiljö.

Ansökan om plats

Här hittar du blanketter och annan viktig information. Du kan också kontakta oss genom att fylla i ett enkelt formulär via den här länken. 

Vi finns på Norregatan 10, 281 50 Hässleholm.
Telefon: 0706-78 64 42 och e-postadress: info@citronfjaril.se

Följ oss på FaceBook

Här hittar Du oss