Välkommen till Citronfjärilen!

Citronfjärilen är den enda förskola i Hässleholms kommun, som förutom  pedagogisk verksamhet på dagtid även har omsorg på kvällar, nätter och helger. Här finns plats för 40 barn.

Pedagogisk profil

Verksamheten präglas av intresset för musik och vi har ett stort utbud av instrument, musiksamlingar och upplevelser inom olika musikgenrer. Musiken spelar en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. Den utvecklar tal, känslor och lyssnande. Musiken ger också möjligheter till spontana rörelser och skapar glädje i att få dansa på många olika sätt. Vi hämtar även inspiration från  Montessoripedagogiken, som bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv. Stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Vi har utbildade Montessorilärare med lång erfarenhet och ett rikt utbud av montessorimaterial. 

Så här arbetar vi

Vi sätter alltid barnens intressen och utveckling främst. Det gäller både för det enskilda barnet och gruppen som helhet. Hos oss finns ett stort engagemang och vi strävar efter en trygg och kärleksfull atmosfär där vi har fokus på närhet, gemenskap och utveckling. Utomhusmiljön inbjuder till stor motorisk aktivitet med väl avvägt material. Vi arbetar aktivt med läroplan för förskolan och i våra projektarbeten dokumenterar vi barnens lärprocesser.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar på dagtid, Månen och Solen. Månen har barn mellan 1-3 år och Solen 3-5 år. Varje avdelning delar in barnen i två grupper. Solens ena grupp består av de äldre barnen (5-åringarna). Nattugglan har barn i olika åldrar.

Våra öppettider 

Vi håller öppet alla dagar året runt. Solen och Månen tar emot barn måndag-fredag kl 06.30-18.30. De barn som har behov av barnomsorg på andra tider får vara på Nattugglan, som har öppet måndag-fredag kl.18.30-06.30 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag. 

Ansökan om plats

I första hand önskar vi att du som vårdnadshavare skickar in ansökan digitalt via kommunens webbplats (inget bank-id krävs) och i andra hand blankett. Här hittar du blanketter och annan viktig information. Du kan också kontakta oss genom att fylla i ett enkelt formulär via den här länken. 

Vi finns på Norregatan 10, 281 50 Hässleholm.
Telefon: 0706-78 64 42 och e-postadress: info@citronfjaril.se

Här hittar Du oss

                     

 

Här ser du bilder från vår inomhusmiljö.