Ovanvåningen

Montessorirum

Här får barnen arbeta med olika former av Montessorimaterial såsom matematik, språk och sensoriskt material.

 

Musikrum

Här får barnen provspela på olika instrument som exempelvis gitarr och piano.

 

Projektrum

Här inne inreder vi rummet tillsammans med barnen utifrån projektets teman.

 

Ateljé

Här får barnen använda sin kreativitet och fantasi med hjälp av målarfärg, lera och andra kreativa material.

 

Aktivitetsrum/sovrum för barn som vistas på obekväma tider

Här har barnen möjlighet att sitta och bygga med lego samt dramatisera med hjälp av olika utklädningskläder.