Montessorirummet 3

Här inne får barnen arbeta med olika former av montessorimaterial såsom matematik, språk och sensoriskt material.