Synpunkter/Klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer till vår kännedom tar vi på allvar, oavsett om de kommer från barn, vårdnadshavare eller andra personer. Vi lyssnar på dig och samtalar med dig för att åtgärda problemet. Vi uppmuntrar alla att vara tydliga med vad de vill och fråga om de undrar över något. Detta gör vi muntligt vid olika tillfällen bland annat vid utvecklingssamtalen och på föräldramöten, men även skriftligt i form av en årlig enkät.

Önskvärt är en öppen dialog och god kontakt med dig som vårdnadshavare. Vi vill att du kommer direkt till oss pedagoger för att vi ska kunna lösa problemet så effektivt som möjligt.

Om synpunkten eller klagomålet är av sådan karaktär att det inte kan ordnas med ordinarie personals inblandning är du välkommen att vända dig till huvudmannen, rektor Raluca Dragoman.

Om behov finns så inbjuds berörda parter till ett möte med personal och rektor. Om rektorns svar på framfört klagomål upplevs som ofullständigt/bristfälligt kan du välja att vända dig till tillsynsmyndigheten; Hässleholms kommun.

Särskild blankett

Nedan finns en länk till ”Blankett för synpunkter eller klagomål”. Här kan du som önskar, uttrycka dina synpunkter eller klagomål. Blanketten kan lämnas till personalen eller postas till:

Citronfjärilen AB Norregatan 10, 28150 Hässleholm

Primärt tas blanketten emot av personalen. Därefter kommer den att lämnas till rektor Raluca Dragoman. Då det är viktigt för oss att alla synpunkter kommer oss tillhanda kan blanketten även lämnas in anonymt.

Blankett för synpunkter eller klagomål