Vårt kök

Mat från grunden

Vi lagar all mat från grunden, i vårt eget kök. Kosten är varierande, näringsrik och av god kvalitet. Mjölk, vatten och grönsaker serveras till varje måltid. Bra mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande, vilket bland annat belyses i FN:s barnkonvention där det står att ”barn har rätt att få näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära”.

 Bra principer för maten i förskolan

 • tillräckligt med mat
 • tillräckligt med tid för att äta
 • trivsam och lugn matsalsmiljö
 • måltider på fasta, regelbundna tider
 • händerna tvättas före varje måltid.

Lunch som innehåller:

 • potatis, pasta, ris eller gryn
 • grönsaker
 • bröd till maten
 • mjuka matfetter
 • fisk varje vecka
 • lättmjölk och vatten
 • hygieniskt säker mat

Barnen hjälper till i köket

På Citronfjärilen får barnen hjälpa till i köket med passande sysslor. Detta sker tillsammans med en vuxen som handleder barnen för att undvika risker. Alla som är i köket, barn likaväl som vuxna, ska vara friska och ha kläder som är lämpliga för arbetsuppgiften. Det är också viktigt att barnen lär sig hygien, framför allt handhygien.

Pedagogiska måltider

Pedagogiska måltider ingår i förskolans uppdrag.

Barn tar efter vuxnas vanor och beteenden, därför äter pedagogerna alltid tillsammans med barnen. Måltiderna är lugna och trevliga stunder som ger pedagogerna möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Bordssamtalen kan handla om smaker, dofter, färger och konsistens, om maten på tallriken, varifrån den kommer och vad som händer med den i kroppen samt varför man behöver olika sorters livsmedel. Barnen får öva både självständighet och samspel med andra. De tränas i bordsskick, att sitta stilla, vänta på sin tur, i att se vad andra behöver och att prata en i taget. De får också lära sig att ta lagom mycket mat.

Det har stor betydelse för upplevelsen av måltiden att matbordet är fint och tilltalande dukat. Måltiden erbjuder även tillfällen att träna matematik, utveckla språk och social samvaro. I allt detta är de vuxna förebilder. Om de inte äter samma mat och dricker samma dryck, eller kanske inte äter alls, går många pedagogiska möjligheter förlorade.Barn är ofta skeptiska till mat som de inte smakat förut.

Frukost:

I frukosten ingår framförallt följande livsmedel: Lättmjölk/magra mjölkprodukter, bröd med matfett och/eller nyckelhålsmärkta pålägg, frukt/bär och grönsaker samt andra spannmålsprodukter, som gryn och flingor.

Lunch:

Måltiden ska vara komplett, det vill säga innehålla varmrätt, grönsaker (råa eller tillagade) dryck (lättmjölk eller vatten) och bröd med matfett.

De minsta barnen, 1−2 år, behöver energirikare mat och får därför lite extra fett i lunchmaten.

Kvällsmat:

Samma rutiner och krav som vid lunchen.