Ansök om plats
Ansök om förskoleplats hos oss. Eller kontakta oss om du har frågor.
Ansök om plats

Välkommen!

Citronfjärilen är en förskola i Hässleholms kommun, som förutom pedagogisk verksamhet på dagtid även har omsorg på kvällar, nätter och helger. Här finns plats för 60 barn.

Verksamheten präglas av intresset för musik och vi har ett stort utbud av instrument, musiksamlingar och upplevelser inom olika musikgenrer. Musiken spelar en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. Den utvecklar tal, känslor och lyssnande.

Vi hämtar även inspiration från Montessoripedagogiken, som bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv. Stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Vi har utbildade Montessorilärare med lång erfarenhet och ett rikt utbud av montessorimaterial.

Barnen blir indelade med hänsyn till både ålder och deras individuella utveckling. Vi har tre olika avdelningar på dagtid:

  • Månen: 1 år
  • Stjärnan: 2-3 år
  • Solen: 4-5 år

Hos oss finns även avdelning nattugglan på kvällar, nätter och helger. Nattugglan har barn i alla olika åldrar.

Välkommen!
Ansök om plats

Boka ett besök på förskolan innan ni ansöker om plats eller ansök direkt på Hässleholms kommuns hemsida.

Ansök om plats

Musiken spelar en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. Den utvecklar tal, känslor och lyssnande. Musiken ger också möjligheter till spontana rörelser och skapar glädje i att få dansa på många olika sätt.

Vi hämtar även inspiration från Montessoripedagogiken, som bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv. Stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Vi har utbildade Montessorilärare med lång erfarenhet och ett rikt utbud av montessorimaterial.

Vi sätter alltid barnens intressen och utveckling främst. Det gäller både för det enskilda barnet och gruppen som helhet. Hos oss finns ett stort engagemang och vi strävar efter en trygg och kärleksfull atmosfär där vi har fokus på närhet, gemenskap och utveckling. Utomhusmiljön inbjuder till stor motorisk aktivitet med väl avvägt material.

Vi arbetar aktivt med läroplan för förskolan och i våra projektarbeten dokumenterar vi barnens lärprocesser.

Vi har tre avdelningar på dagtid, Månen, Stjärnan och Solen. Månen har barn på 1 år, Stjärnan 2-3 år och Solen 4-5 år.

Nattugglan har barn i olika åldrar.