Ansök om plats
Ansök om förskoleplats hos oss. Eller kontakta oss om du har frågor.
Ansök om plats

Information

Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Vi har även samlat länkar till blanketter och länkar med fördjupad information längst ner på sidan.

Information

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan föräldrar och personal. Föräldrar och barn ska alltid känna sig välkomna och det är viktigt att det finns förtroende och förståelse mellan dig som vårdnadshavare och Citronfjärilens pedagoger. Du ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter.

Du har alltid möjlighet att komma på besök till oss innan du beslutar dig om vilken förskola du ska välja. Boka tid med personal eller rektor innan du kommer. Detta är viktigt så att vi kan ta emot dig och ditt barn på ett bra sätt. Hur inskolningen går till får du information om på sidan som handlar om inskolning.

Inskolning

Förskolan är ett komplement till hemmet, men det är du som vårdnadshavare som har det största ansvaret och är den viktigaste för ditt barn.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ta del av den information som förskolan delger dig på olika sätt. Det är också viktigt att du ger pedagogerna information om barnets situation förändras på något sätt.

Vi har 14 dagars inskolning. Tiden är oftast förlagd till förmiddagen och första veckan är du och ditt barn på förskolan 1-1,5 tim. Timmarna utökas efter hand, men är högst tre timmar per dag. Du är med barnet första veckan och andra veckan går du ifrån längre och längre stunder.

Vi rekommenderar att du och ditt barn kommer och hälsar på innan inskolningen. Ring och boka tid med förskolan.

Rutiner för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer till vår kännedom tar vi på allvar, oavsett om de kommer från barn, vårdnadshavare eller andra personer. Vi lyssnar på dig och samtalar med dig för att åtgärda problemet. Vi uppmuntrar alla att vara tydliga med vad de vill och fråga om de undrar över något. Detta gör vi muntligt vid olika tillfällen bland annat vid utvecklingssamtalen och på föräldramöten, men även skriftligt i form av en årlig enkät.

Önskvärt är en öppen dialog och god kontakt med dig som vårdnadshavare. Vi vill att du kommer direkt till oss pedagoger för att vi ska kunna lösa problemet så effektivt som möjligt.

Om synpunkten eller klagomålet är av sådan karaktär att det inte kan ordnas med ordinarie personals inblandning är du välkommen att vända dig till huvudmannen, rektor Raluca Dragoman.

Om behov finns så inbjuds berörda parter till ett möte med personal och rektor. Om rektorns svar på framfört klagomål upplevs som ofullständigt/bristfälligt kan du välja att vända dig till tillsynsmyndigheten; Hässleholms kommun.

Särskild blankett

Ovan finns en länk till ”Blankett för synpunkter eller klagomål”. Här kan du som önskar, uttrycka dina synpunkter eller klagomål. Blanketten kan lämnas till personalen eller postas till:

Citronfjärilen AB Norregatan 10, 28150 Hässleholm

Primärt tas blanketten emot av personalen. Därefter kommer den att lämnas till rektor Raluca Dragoman. Då det är viktigt för oss att alla synpunkter kommer oss tillhanda kan blanketten även lämnas in anonymt.